Strona główna / Aktualności / Kancelaria na Seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Kancelaria na Seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

W trakcie XXI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA nasza kancelaria, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa prowadziła seminarium nt. „Ekwiwalentność postanowień umów o roboty budowlane – działania zmierzające do ustandaryzowania zapisów umownych i  wypracowania jednolitej praktyki ich realizacji.”

Tematyka seminarium obejmowała 4 tematy:

  • Zbiór dobrych praktyk oraz wzorcowych klauzul w umowach podwykonawczych o roboty budowlane – aspekty praktyczne ich wdrożenia i stosowania.

  • Równowaga stron w kontraktach budowlanych, oraz obowiązek współpracy pomiędzy inwestorem i wykonawcą, a praktyka.

  • Sytuacja prawna uczestników procesu budowlanego wobec zagrożenia upadłością lub upadłości jednego z wykonawców.

  • Formy i sposoby zabezpieczenia zobowiązań wynikających z  umowy o roboty budowlane.

 

Duże zainteresowanie i aktywny udział uczestników seminarium utwierdziły nas w przekonaniu, jak ważne, szczególnie wobec kolejnej transzy środków unijnych przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne, są dla firm polskich problemy poruszane w trakcie naszej konferencji

Autor: Dariusz Wojewoda

15.05.2015