Strona główna / Aktualności / Zbiór dobrych praktyk oraz wzorcowych klauzul w umowach podwykonawczych o roboty budowlane dotyczących obiektu liniowego

Zbiór dobrych praktyk oraz wzorcowych klauzul w umowach podwykonawczych o roboty budowlane dotyczących obiektu liniowego

We współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa opracowaliśmy „Zbiór dobrych praktyk oraz wzorcowych klauzul w umowach podwykonawczych o roboty budowlane dotyczących obiektu liniowego”. Przedmiotowy dokument składa się z dwóch części, tj. z części pierwszej obejmującej zbiór wzorcowych klauzul w umowach o roboty budowlane dla obiektu liniowego oraz z części drugiej, obejmującej tzw. „klauzule zakazane”, które nie powinny występować w umowach podwykonawczych o roboty budowlane, stanowiących część zamówienia publicznego, którego postępowanie  zostało wszczęte po 23 grudnia 2013 r., tj. po wejściu wżycie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.  o  zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe opracowanie zostało przesłane do GDDKiA oraz zaprezentowane podczas organizowanego przez OIGD w Kielcach w dniu 14 maja b.r. Seminarium dotyczącego problematyki zamówień publicznych.

http://www.oigd.com.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=941


Autor: Dariusz Wojewoda

14.05.2015