Doradca Restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny to nowy zawód wprowadzony ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Głównym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w przeprowadzeniu restrukturyzacji. Zastosowanie odpowiednich instrumentów i procedury pozwoli uniknąć postępowania upadłościowego i likwidacji przedsiębiorstwa.

Doradca restrukturyzacyjny przeanalizuje sytuacje prawną i gospodarczą przedsiębiorcy i pomoże w wyborze właściwego trybu przeprowadzenia restrukturyzacji. Następnie będzie wspomagał przedsiębiorcę przy wszystkich czynnościach prawnych i faktycznych zmierzających do skutecznego zakończenia postępowania. W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego doradca restrukturyzacyjny przygotowuje szereg dokumentów odciążając tym samym dłużnika, a także, co może najważniejsze wspiera go w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami.

Oferta współpracy skierowana jest do przedsiębiorców, którzy przewidują, że w niedługim okresie czasu ich sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu i nie będą w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań.

Szczególnie zachęcamy do rozważenia zastosowania najkrótszej i najprostszej procedury – postępowania o zatwierdzenie układy, gdzie wiele zależy od współpracy klienta z doradcą, a rola sądu jest niewielka. Postępowanie to charakteryzuje się tym, że w całości toczy się poza sądem i polega na samodzielnym (we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym) zbieraniem głosów wierzycieli zatwierdzających przygotowany uprzednio układ. Istotny jest czas podjęcia decyzji o przeprowadzeniu restrukturyzacji. Im wcześniej Państwo zgłosicie się do doradcy restrukturyzacyjnego, tym korzystniejszą dla Państwa procedurę można zastosować.

Doradca restrukturyzacyjny, działający w ramach naszej Kancelarii ma możliwość skorzystania z wykwalifikowanego zespołu prawników, finansistów, księgowych, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje zapewnienie o kompleksowości obsługi w zakresie restrukturyzacji.

 

Jeżeli nie jesteście Państwo zdecydowani czy skorzystać z naszej oferty zapraszamy na spotkanie informacyjne w Kancelarii.

 

Doradcą restrukturyzacyjnym są:

Anna Słomak

Wawrzyniec Malinowski

Dariusz Wojewoda

 

Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy Kraków