Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu skierowane jest przede wszystkim do tych dłużników, którzy odpowiednio wcześnie rozpoczną działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Istotne jest tutaj zidentyfikowanie problemu i szybka reakcja, najlepiej poprzez kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym. Ustawodawca wprowadza bowiem przesłankę, która przewiduje, że wierzytelności sporne nie mogą przekraczać 15% całkowitej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem zaproponowanym przez dłużnika.

 

W ocenie naszej Kancelarii postępowanie o zatwierdzenie układu może stać się jednym z najczęściej wybieranych trybów przez dłużników, którzy chcą uniknąć upadłości. W swoich założeniach pozostawia szerokie pole do popisu zarówno dłużnikowi jak i doradcy restrukturyzacyjnemu w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury, a w szczególności w prowadzeniu rozmów i negocjacji z wierzycielami.

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu możemy podzielić na następujące etapy:

 

Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Ustalenie dnia układowego. W oparciu o datę dnia układowego, określany jest krąg wierzytelności objętych układem, tzn. układem objęte są te wierzytelności, które powstały przed dniem układowym. Dzień układowy będzie musiał przypadać nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż jeden dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Zbieranie głosów wierzycieli, a następnie złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Po ustaleniu dnia układowego następuje procedura zbierania głosów wierzycieli. Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

 

Oferta Kancelarii obejmuje:

Pełną obsługę doradczą – prawną, finansową oraz księgową, oraz reprezentację na wszystkich etapach postępowania,

Pełną obsługę doradczą prawną, finansową oraz księgową dla przedsiębiorcy chcącego przeprowadzić restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa,

Obsługę w postępowaniu o zatwierdzenie układu, pomoc w rozmowach z wierzycielami, w zbieraniu głosów, przygotowanie propozycji układowych waz z propozycjami ich finansowania, oraz zatwierdzenia układu,

Obsługę wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu, zapewniającą jego ochronę, ocenę propozycji układowych pod kątem prawnym,

 

 

Doradcą restrukturyzacyjnym są: Anna Słomak

Wawrzyniec Malinowski

Dariusz Wojewoda

Ponadto nasza Kancelaria posiada odrębny dział zajmujący się restrukturyzacją:

Restrukturyzacja Sądowa

Restrukutryzacja Pozasądowa

Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy Kraków