Prawo Budowlane

Kolejnym rodzajem świadczonych przez Kancelarię usług jest doradztwo prawne przy przygotowaniu oraz realizacji projektów budowlanych na wszystkich etapach inwestycji – począwszy od nabycia nieruchomości poprzez etap projektowania prac budowalnych aż do etapu użytkowania budynku. Ponadto pomagamy przy uzyskiwaniu pozwoleń budowalnych oraz innych decyzji administracyjnych prawem wymaganych.  Służymy również pomocą przy negocjowaniu umów o robot budowalne oraz umów o prace projektowe. Kancelaria sporządza również analizy prawne nieruchomości, w celu ustalenia ich stanu prawnego oraz przeprowadza audyty nieruchomości.

We wszystkich sprawach z zakresu prawa budowalnego Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.