Pro bono

Kancelaria „Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka partnerska” podjęła współpracę z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie, w celu reprezentowania podopiecznych Dzieła w toku postępowań sądowych, a także w celu świadczenia na ich rzecz pomocy prawnej. Pomoc ta odbywa się za pośrednictwem Dzieła.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio - organizacja pożytku publicznego stanowi wewnętrzną jednostkę organizacyjną Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi działalność charytatywną, świadcząc pomoc społeczną (w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej), przeciwdziała patologii społecznej, prowadzi działania wspierające na rzecz oświaty i wychowania (w tym wspiera finansowo wypoczynek dzieci z ubogich rodzin, działalność świetlic dla dzieci i młodzieży, kursy edukacyjne dla małżeństw), a także zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu. Działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio ma charakter nieodpłatny. Osobami w trudnej sytuacji życiowej, którym służy Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, są w szczególności: osoby bezdomne, bezrobotne, samotne, uzależnione, dotknięte ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością, oraz członkowie rodzin tych osób.

Informacja powyższa publikowana jest między innymi w celu potwierdzenia, iż osoby reprezentowane przez nas, w ramach umowy z Dziełem, są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Fakt, iż są przez nas reprezentowane nie ma w szczególności wpływu na zasadność wniosków o zwolnienie z kosztów, jeżeli takie wnioski były przez osoby te składane.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem :
http://dzielopomocy.pl/