Publikacje

Wybrane publikacje i artykuły prawników Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy :

 1. Michał Gryz, aplikant radcowski - Przesłanki ogłoszenia upadłości dłużnika, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Numer 1/2014 (14),  http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf
 2. Karolina Wilmowska, radca prawny - Prawne konsekwencje nieprzestrzegania przez pracowników przepisów BHP, INFRASTRUKTURA, Nr 5/2014, Maj 2014
 3. Izabela Malinowska, radca prawny, partner; Łukasz Kania, aplikant radcowski - Kara umowna w umowach o roboty budowlane. INFRASTRUKTURA, Nr 4/2014, Kwiecień 2014
 4. Wawrzyniec Malinowski, radca prawny, partner - Postępowanie upadłościowe, proces likwidacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa,,   Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki, Nr 44/2014, kwiecień 2014
 5. Izabela Malinowska, radca prawny, partner; Konrad Majewski, aplikant radcowski - Komentarz do znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. INFRASTRUKTURA, Nr 3/2014, Marzec 2014
 6. Anna Błaszak, radca prawny - Zabronione działania. Personel i zarządzanie. Numer 4/277, Kwiecień 2013.
 7. Paulina Pakuła-Gawarecka, aplikant radcowski - Obowiązek poinformowania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego. Monitror Prawa Pracy. Rocznik 10, s.113-168, nr 3/13, 1marca 2013
 8. Anna Błaszak, radca prawny - Sprawiedliwy wybór. Kryteria doboru pracowników w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. Personel i zarządzanie. Numer 12/273,Grudzień 2012.
 9. Paulina Pakuła-Gawarecka, aplikant radcowski - Świadczenie kulancyjne w praktyce polskiego prawa ubezpieczeniowego. Zeszyty Ubezpieczeniowe, Warszawa 2012
 10. Bartłomiej Król, aplikant radcowski - Sytuacja prawna wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez inwestorahttp://dachy.info.pl/branza/gdy-inwestor-nie-placi-sytuacja-prawna-wykonawcy-w-przypadku-braku-zaplaty-wynagrodzenia-przez-inwestora/
 11. Ewelina Żytniak, aplikant radcowski -Roboty dodatkowe a obowiązek zapłaty za ich wykonanie. http://dachy.info.pl/branza/roboty-dodatkowe-a-obowiazek-zaplaty-za-ich-wykonanie/
 12. Tomasz Wiese, aplikant radcowski - Gdy inwestor żąda od wykonawcy odstąpienia od projektu. Odpowiedzialność wykonawcy i inwestora.http://dachy.info.pl/branza/gdy-inwestor-zada-od-wykonawcy-odstapienia-od-projektu-odpowiedzialnosc-wykonawcy-i-inwestora/
 13. Bartłomiej Król, aplikant radcowski - Odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowyhttp://inz-bezwykopowa.inzynieria.com/cat/8/art/30090/odpowiedzialnosc-za-szkody-powstale-na-terenie-budowy
 14. Barłomiej Król, aplikant radcowski - Sytuacja wykonawcy w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia przez inwestora z uwagi na wadliwe wykonanie prac oraz różne pożliwości rozwiązywania kwestii spornychhttp://wydawnictwo.inzynieria.com/cat/64/mag_id/2/art/31886/w/149/a/
  archiwum/module_id/143/brak-zaplaty-za-wykonanie-pra
 15. Bartłomiej Król, aplikant radcowski - Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy.http://wydawnictwo.inzynieria.com/cat/93/mag_id/9/art/32168/w/151/
  module_id/143/postepowanie-upadlosciowe-przedsiebiorcy
 16. Michał Tórz, aplikant radcowski - Zadatek a zaliczka.http://dachy.info.pl/branza/zadatek-a-zaliczka/