Upadłość Przedsiębiorstwa

 

Jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii są zagadnieniach związane z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Dysponujemy doświadczonym zespołem specjalistów (prawników, finansistów i księgowych), których cechuje wysoka kreatywność i nieszablonowość w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców. Reprezentujemy zarówno dłużników, wierzycieli, jak również członków organów.

Oferta Kancelarii obejmuje:

Pełną obsługę doradczą – prawną, finansową oraz księgową, oraz reprezentację na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

Pełną obsługę doradczą prawną, finansową oraz księgową dla przedsiębiorcy chcącego przeprowadzić restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, czy to poprzez przekształcenia, połączenia, podziały spółek, jak również na drodze negocjacji z wierzycielami. Kancelaria zapewnia optymalizację wybranej procedury pod kątem podatkowym i odpowiedzialności przedsiębiorcy,

Obsługę w postępowaniach restrukturyzacyjnych, przygotowanie propozycji układowych waz z propozycjami ich finansowania, oraz zatwierdzenia układu,

Obsługę przedsiębiorcy ubiegającego się o ogłoszenie upadłości,

Obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak również obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli.

Obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym

Obsługę wierzyciela, w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżaniem czynności prawnych dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości,

Oferta Kancelarii obejmuje także postępowania sądowe w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek, jak również w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz w postępowaniach karnych.

Doradcą restrukturyzacyjnym są:

Anna Słomak

Wawrzyniec Malinowski

Dariusz Wojewoda

Ponadto nasza Kancelaria posiada odrębny dział zajmujący się restrukturyzacją:

Restrukturyzacja Sądowa

Restrukutryzacja Pozasądowa

Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy Kraków