Koncesje

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i prywatnych, na wszystkich etapach związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty budowlane i usługi.

Doradzamy przy wyborze najbardziej korzystnej formy inwestycji oraz przy wyborze inwestora prywatnego. Świadczymy wsparcie w trakcie tworzenia dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia inwestycji. Wspomagamy podmioty publiczne, jak i prywatne w trakcie negocjacji i dialogów (np. dialogu technicznego, dialogu konkurencyjnego). Opracowujemy umowy o partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje.

Reprezentujemy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Prawnicy w dziale Koncesje: