Postępowanie administracyjne

W zakresie prawa, jak również postępowania administracyjnego Kancelaria reprezentuje osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej. Kancelaria ponadto reprezentuje swoich Klientów  w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach swoich usług oferujemy pomoc w sporządzaniu wniosków inicjujących postępowanie administracyjne oraz wniosków i pism  stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących procesu budowlanego i regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Świadczymy również usługi doradztwa skierowane do organów administracji publicznej. W ramach współpracy przygotowujemy, sporządzamy oraz opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń i wielu innych aktów prawnych wydawanych przez te organy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie procedur przetargowych.

Prawnicy w dziale Postępowanie administracyjne: