Postępowanie arbitrażowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach  prowadzonych przed stałymi sądami polubownymi, w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie  oraz sądami polubownymi  powoływanymi ad hoc.

Istotnym przedmiotem działalności Kancelarii jest doradztwo jak również  reprezentacja Klientów przed sądami tak powszechnymi jak i polubownymi. Kompleksowość usługi związanej z rozwiązywaniem sporów nie ogranicza się wyłącznie do działań podejmowanych bezpośrednio  przed sądami, ale również do prowadzenia negocjacji zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie trwania postępowania sądowego. Zdajemy sobie sprawę, iż zapisy na sąd polubowny zamieszczane są często w kontraktach opiewających na znaczną sumę pieniężną lub/i zawierane z podmiotami zagranicznymi.   W celu wykonania usługi z najwyższą starannością wszczęcie postępowania sądowego poprzedza analiza  prawna i ekonomiczna sytuacji Klienta na gruncie powstałego sporu sądowego. Powyższa analiza  umożliwia  Klientowi podjęcie najbardziej optymalnych rozwiązań oraz zastosowania  możliwych do realizacji  środków prawnych.

Prawnicy w dziale Postępowanie arbitrażowe: