Postepowanie likwidacyjne

W ramach działu doradztwa korporacyjnego i transakcji handlowych wyodrębniliśmy dział specjalizujący się w zakresie merytorycznego wsparcia jak i przeprowadzaniu postępowań likwidacyjnych zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych.

Likwidacja spółki zmierza do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych tego podmiotu. Proces likwidacji spółek handlowych składa się z szeregu czynności zarówno prawnych jak i faktycznych, których głównym celem jest zakończenie  bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki. Z uwagi na niezwykłą czasochłonność takiego procesu, mając na uwadze wygodę naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty usługę polegającą na kompleksowym prowadzeniu tego typu postępowań na każdym z ich etapów, aż do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców.

Świadczymy także usługi polegające na objęciu, przez osobę z zespołu Kancelarii, funkcji likwidatora. Powyższy zabieg pozwala w znacznym stopniu odciążyć zarząd /właścicieli w bieżącej działalności likwidowanego podmiotu.

Prawnicy w dziale Postepowanie likwidacyjne: