Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne

Kancelaria od początku swojego istnienia zajmuje się reprezentowaniem Klientów w sprawach cywilnych oraz sądowoadministracyjnych. Podejmujemy działania służące rozwiązaniu sporu zarówno na etapie przedsądowym zmierzającym do zawarcia ugody, jak również na etapie postępowania sądowego.

Nasze działania obejmują prowadzenie we współpracy z pozostałymi działami Kancelarii obsługi procesowej Klientów obejmującej w szczególności sprawy z zakresu: prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa budowlanego, kontroli działalności administracji publicznej.

Dzięki współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ściśle powiązaną z prawem budowlanym posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów pomiędzy uczestnikami inwestycji budowlanej. W Kancelarii obok działu procesowego funkcjonuje również dział inwestycji budowlanych i zamówień publicznych, co umożliwia zapewnienie Klientom Kancelarii kompleksowej obsługi.

Owocem naszego doświadczenia jest gwarancja, iż zarówno duże podmioty gospodarcze jak również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mogą liczyć na obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Prawnicy w dziale Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne: