Prawo karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w ramach postępowań karnych w sprawach o przestępstwa i postępowań w sprawach o wykroczenia.  Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów jako pełnomocnicy procesowi oraz obrońcy na wszystkich etapach procesu karnego (począwszy od postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego). Świadczona pomoc prawna dotyczy przestępstw rożnego rodzaju, w tym zwłaszcza szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej, w tym w szczególności oszustw menedżerskich, zmów przetargowych, działań na szkodę wierzycieli.

Zdajemy sobie sprawę z charakteru tego rodzaju postępowań. Zderzenie nie-prawnika z machiną wymiaru sprawiedliwości niekoniecznie jest proste, natomiast profesjonalna pomoc prawna, zwłaszcza udzielona podejrzanym oraz oskarżonym w procesie karnym, powinna polegać na krytycznym, choć obiektywnym spojrzeniu na charakter i moc dowodów, gromadzonych i badanych w toku tych postępowań. Taka postawa pozwala Nam realizować z najlepszą wiedzą i wolą interesy Naszych Klientów. Udzielamy pomocy prawnej również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych.

Prawnicy w dziale Prawo karne: