Prawo karno - skarbowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w ramach postępowań, prowadzonych przez finansowe organy postępowania przygotowawczego (przed urzędami celnymi, urzędami skarbowymi czy inspektorami kontroli skarbowej) oraz w postępowaniach, toczących się przed niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego (w tym zwłaszcza przed Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym). Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc również w toku postępowań sądowych, w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe.

Udzielamy kompleksowego wsparcia Klientom w zakresie prowadzonych postępowań karnoskarbowych (w tym w sprawach o wykroczenia skarbowe), zdając sobie sprawę z charakteru tych postępowań niejednokrotnie uruchamianych w związku prowadzoną działalnością gospodarczą. Staramy się optymalnie dostosować możliwości procesowe przewidziane przez prawo karne procesowe do sytuacji każdego Klienta, oczekującego pomocy w tym zakresie, oferując obronę oskarżonych w postępowaniach karnoskarbowych (w tym w sprawach o wykroczenia skarbowe), udzielając pomocy w charakterze pełnomocników podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej (w sprawach karnych skarbowych o przestępstwa skarbowe) czy osoby, która w postępowaniu karnoskarbowym (w tym o wykroczenia skarbowe) zgłosiła interwencję odnośnie przedmiotów, które podlegają przepadkowi z uwagi na przepisy powszechnie obowiązujące.

Prawnicy w dziale Prawo karno - skarbowe: