Prawo pracy

W celu zapewnienia Klientom pełnej obsługi Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa pracy.

Oferowana przez Kancelarię pomoc obejmuje w szczególność wsparcie w zakresie tworzenia dokumentacji pracowniczej z dostosowaniem jej zakresu do rzeczywistych potrzeb Klienta. Doradzamy w kwestiach pracowniczych związanych z fuzjami i przejęciami, a także zbywaniem przedsiębiorstw i likwidacji. W konkretnych przypadkach doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia, w tym wspomagamy w restrukturyzacji obejmującej redukcję personelu. Dokonujemy oceny przestrzegania przepisów prawa w relacjach pracowniczych, wskazując na ryzyka związane z nieprawidłowościami w tym zakresie.

Prawnicy w zespole prawa pracy posiadają doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, premiowania, regulaminów dysponowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również polityki zatrudniania, polityki floty samochodowej, antymobbingowe, umów o pracę, umów dla członków zarządu i pracowników na kierowniczych stanowiskach, jak również umów o zakazie konkurencji. Reprezentują pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym między innymi w sprawach dotyczących zwolnień, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, dyskryminacji oraz mobbingu.

Prawnicy w dziale Prawo pracy: