Prawo spółek

Spośród Klientów Kancelarii istotną grupę stanowią spółki. W ramach struktury Kancelarii wyodrębniono zatem zespół prawników zajmujących się obsługą korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych.

Obsługa ta obejmuje wszelkie zagadnienia związane z tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem, rozwiązywaniem, łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek.

Do zadań prawników w zespole prawa spółek należy pomoc prawna w szczególności w zakresie: sporządzania projektów umów spółek i statutów spółek, opracowywania projektów uchwał organów spółek, w tym regulaminów, prowadzenia postępowań rejestrowych przed właściwymi sądami rejestrowymi, analizy odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządów, rozwiązywania konfliktów pomiędzy wspólnikami, transformacji spółek, opracowywania analiz stanu prawnego spółek.

Prawnicy w dziale Prawo spółek: