Prawo umów

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców realizowanej przez Kancelarię istotne znaczenie przypisać należy obsłudze w zakresie prawa kontraktów.

W tej sferze doświadczenia Kancelarii obejmują sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie wszelkiego rodzaju umów, w tym nazwanych i nienazwanych, ogólnych warunków umów, sporządzanie dokumentacji związanej z jednostronnym doprowadzeniem do ustania umów.

Prawnicy w dziale Prawo umów: