Restrukturyzacja sądowa

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, którzy planują lub realizują procedury sądowe, zmierzające do restrukturyzacji zobowiązań.

Proces ten, jakże istotny dla przedsiębiorcy, wymaga dokładnego zaplanowania. Określenie rzeczywistej sytuacji prawnej i ekonomicznej Klienta daje podstawy do podjęcia prawidłowych i możliwych do realizacji działań, a w szczególności wdrożenia określonych procedur sądowych.

Wiemy, jak trudna i skomplikowana jest sytuacja przedsiębiorcy, który zamierza poddać się restrukturyzacji sądowej. Braliśmy udział w licznych postępowaniach układowych, których nieodłącznym elementem były negocjacje z wierzycielami, w tym z instytucjami finansowymi.  Projektowaliśmy propozycje układowe dla przedsiębiorstw o różnych rozmiarach i różnej specyfice, dbając, by  formalna strona postępowania układowego szła w parze z rzeczywistym procesem poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

Współpracując z grupą specjalistów w zakresie zarządzania i finansów, mogliśmy kompleksowo rozwiązywać problemy Klientów we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.

Prawnicy w dziale Restrukturyzacja sądowa: