Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne, zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w związku z późniejszą realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Doradzamy tak zamawiającym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i  wykonawcom w zakresie optymalizacji strategii udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Reprezentujemy zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargowym przed sądami powszechnymi. Reprezentujemy zamawiających w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne właściwe organy (m.in. w zakresie korekt finansowych). Reprezentujemy w trakcie postępowań karnych w związku z zarzutami zmowy przetargowej.

Prawnicy w dziale Zamówienia publiczne: