Windykacja w Danii

W związku z rosnącą współpracą Polski i Danii  w różnych dziedzinach gospodarki, a także ciągle istniejącym kryzysem ekonomicznym co raz bardziej aktualnym problemem staje się odzyskiwanie należności.

 

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności dłużników zamieszkujących lub prowadzących  działalność gospodarczą w Danii. Zapewniamy gwarancję zachowania standardów i bezpieczeństwa obsługi.

 

Skuteczny i szybki proces dochodzenia należności gwarantujemy poprzez wyspecjalizowanych ekspertów  Danii, z którymi współpracujemy.

 

Należności dochodzimy na podstawie nakazów zapłaty wydanych przez polskie sądy, do których klauzulę wykonalności uzyskujemy w duńskich sądach.

 

W ramach windykacji:

  • wzywamy dłużnika do zapłaty na piśmie;
  • w miarę możliwości kontaktujemy się z nim telefonicznie lub mailowo;
  • jeśli nie uda się wyegzekwować dochodzonej kwoty oferujemy także wszczęcie postępowania sądowego;

 

 

Każda sprawa uwarunkowana jest wieloma czynnikami, dlatego zapraszamy Państwa na spotkanie w naszej Kancelarii.

 

Dział Windykacji naszej Kancelarii