Wynagrodzenie

Honorarium za świadczoną obsługę prawną lub prowadzenie spraw jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie. Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia zawiłości zlecenia oraz nakładu czasu pracy prawnika.

Kancelaria oferuje elastyczne, dostosowane do potrzeb klienta formy rozliczeniowe, w szczególności w oparciu o systemy wynagradzania godzinowego lub ryczałtowego, a w szczególnych sytuacjach także success fee (wynagrodzenie sukcesu).

  • wynagrodzenie ryczałtowe - w z góry określonej kwocie za daną sprawę lub jej etap;
  • wynagrodzenie godzinowe - w zależności od czasu pracy poświęconego danej sprawie, według stawki za godzine pracy, z możliwością określenia limitu godzin na zlecenie;
  • wynagrodzenie success fee - uzależnione od sukcesu.