Założenie firmy w Danii

Polscy przedsiębiorcy mają swobodę wyboru formy prawnej tworzonej firmy w Danii. Wszystkie poniżej wymienione formy prawne firm występujące na rynku duńskim są dostępne w jednakowym stopniu zarówno dla podmiotów krajowych, jak też zagranicznych.

 

Utworzenie firmy w Danii jest stosunkowo kosztowne i zależy od wielu czynników: stopnia złożoności oraz ilości wymogów z tym związanych.

 

Obowiązkową rejestracją wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Danii, niezależnie od ich formy prawnej, zajmuje się Duńska Agencja Handlu i Przedsiębiorstw (Danish Commerce and Companies Agency), która m.in. nadaje przedsiębiorcom numer Centralnego Rejestru Firm oraz ewidencjuje (w tzw. systemie RUT) firmy zagraniczne świadczące usługi na terenie Danii poprzez delegowanie do pracy swoich pracowników.

 

Działalność gospodarcza w Danii może być prowadzona w formie spółek:

  1. akcyjnej (Aktieselskab - A/S), (przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw);
  2. z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS),(najczęściej wybierana forma spółki);
  3. jawnej (Interesselskab - I/S);
  4. komandytowej (Kommanditselskab - K/S)

 

a także w formie samozatrudnienia (jest ona prowadzona przez osobę fizyczną na własny rachunek); przedstawicielstwa w celu podejmowania działań promujących produkty i usługi firmy oraz oddziału firmy zagranicznej.

 

Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska zapewniają kompleksową obsługę oraz doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Danii. Zapraszamy do współpracy.