Anna Dąbrowska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunek prawo. Aplikację adwokacką odbywała w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Kancelarii Adwokackiej, a następnie w Spółce Partnerskiej adwokacko – radcowskiej. Egzamin adwokacki złożyła z wynikiem pozytywnym w 2013 r.

Zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych, przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, karnego i gospodarczego. W pierwszej płaszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego i rodzinnego. W drugiej płaszczyźnie w zakresie reprezentacji pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych (subsydiarnych i samoistnych), powodów cywilnych oraz oskarżonych w sprawach karnych, w tym karnoskarbowych. Natomiast w płaszczyźnie prawa gospodarczego w zakresie redagowania i opiniowania umów oraz reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa cywilnego zarówno na etapie przedsądowym jak i na etapie postępowania sądowego. Nadto posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego i gospodarczego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego.

Specjalizacje:

  • Prawo umów
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo karno - skarbowe
  • Prawo karne

Kontakt: