Anna Zawiślak

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji. Od 2009 r. prawnik w kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwentka Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Anna Zawiślak wspiera dział procesowy w świadczeniu kompleksowej obsługi procesowej przedsiębiorstw i osób fizycznych obejmującej spory w szczególności z zakresu: prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, spory z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności karnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawy związane z wykonywaniem zobowiązań umownych, postępowania o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, postępowania ze skargi pauliańskiej.

Specjalizacje:

  • Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne

Kontakt: