Dariusz Wojewoda

Operations manager, Prokurent

Doświadczony Menedżer, Członek Zarządu spółek prawa handlowego. Czynny Syndyk, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent AGH w Krakowie, Wydziału Zarządzania. Od 1999 roku Członek Zarządu spółek z branż paliwowej i budowlanej.

Dariusz Wojewoda specjalizuje się w realizacji efektywnych systemów zarządzania bazując na integracji ludzi, wiedzy oraz technologii. Posiada praktyczną znajomość tematyki zarządzania finansami, jakością, zagadnień controllingu, a także handlu i marketingu. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu pozyskał pogłębioną znajomość krajowego rynku finansowego zarówno z perspektywy instytucjonalnego, jak i indywidualnego inwestora.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia restrukturyzacji ratunkowej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i naprawczego – restrukturyzacji zadłużenia, skutecznych negocjacji z wierzycielami, zawierania ugód z instytucjami finansowymi, współpracy z nadzorcami sądowymi i syndykami.

Posiada licencję Syndyka / Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • Restrukturyzacja sądowa
  • Restrukturyzacja pozasądowa
  • Upadłość konsumencka

Kontakt: