Kamil Czajkowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek prawo. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2013 pracując jednocześnie w jednej z krakowskich kancelarii radcowskich pod nadzorem wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Egzamin radcowski złożył z bardzo dobrym wynikiem w roku 2014, wówczas uzyskał wpis na listę radców prawnych. Z kancelarią Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska związany jest od 2016 roku.

Pomimo krótkiej praktyki radcowskiej posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zarówno procesowym jak i materialnym ze szczególnym wyróżnieniem tematyki nieruchomości, szeroko rozumianym prawem gospodarczym (w tym prawo spółek), a także prawem pracy oraz podatkami. Nie są mu również obce zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego (w tym rozwody), konsumenckiego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego – materialnego (w tym prawo budowlane) oraz procesowego (przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi).

Posiada także praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa cywilnego – prawa kontraktowego na każdym jego etapie, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na etapie przedsądowym jak i w toku postepowania sądowego, czy egzekucyjnego oraz również w toku postepowania administracyjnego/sądowo - administracyjnego.

Ponadto, prowadził szkolenia jako trener dla zewnętrznych instytucji z zakresu m.in. prawa spadkowego, praw autorskich oraz prawa bankowego. Poza tym, brał udział w prowadzeniu licznych negocjacji dotyczących różnych sfer życia codziennego czy zawodowego.

Specjalizacje:

  • Prawo pracy
  • Prawo spółek
  • Prawo podatkowe
  • Prawo umów
  • Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne
  • Postępowanie administracyjne

Kontakt: