Wawrzyniec Malinowski

Radca prawny, partner

Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie. Czynny syndyk od 2006 roku (licencja syndyka nr 799).

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2001 roku jako pracownik jednej z krakowskich Kancelarii, od 2011 wspólnik oraz partner zarządzający w kancelarii Malinowski i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie.

Wawrzyniec Malinowski zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego.

W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej. Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach.

Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

W Kancelarii kieruje praktyką postępowania restrukturyzacyjnego. Nadzoruje także przebieg najtrudniejszych postępowań egzekucyjnych.

Specjalizacje:

  • Restrukturyzacja sądowa
  • Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne
  • Postępowanie arbitrażowe
  • Windykacja
  • Restrukturyzacja pozasądowa
  • Postepowanie likwidacyjne
  • Upadłość konsumencka

Kontakt: